×

જુનાગઢ વિષે

જૂનાગઢ જિલ્લો ઉતર અક્ષાંશ ર૦.૪૪ અને ૨૧.૪૦ તથા પૂર્વ રેખાંશ ૬૯.૪૦ અને ૭૧.૦પ ઉપર આવેલો છે. હાલના આ જિલ્લાનું અસ્તિત્વ તા. ૧૯/૪/૧૯૪૯ થી જૂનાગઢ તેમજ આજુબાજુના અન્ય દેશી રજવાડાનાં વિલીનકરણથી થયુ. આ રજવાડામાં જૂનાગઢ, માણાવદર, માંગરોળ, બાંટવા, સરદારગઢ મુખ્‍ય હતાં. આ જિલ્લાનો કુલ વિસ્તાર નવા જિલ્લાના વિભાજન મુજબ ૮૮૮૧.૮ ચો. કી. મી. છે.

Read More
SideImg

તાજેતર ના સુધારાઓ push-play View All

જીલ્લો જૂનાગઢ

૫૦૨૭.૬૦ ચો.કિ.મી.
૧૫૨૭૩૨૯
૭૮.૫૫ % સેન્સસ ૨૦૧૧ મુજબ
૪૯૧
૯૬૪૯૫૦
૫૬૨૩૭૯

Locate on Map

junagadh Manavadar Vanthali Junagadh Bhesan Keshod Mangrol Malia Mendarda Visavadar

Hide Text